บ้าน(สัตว์)หลังใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดัดแปลงบรรจุภัณฑ์กล่องให้กลายเป็นบ้านสัตว์เลี้ยง ไอเดียนี้มีแต่ได้กับได้ คุณได้เอาใจเจ้าเพื่อนรักสี่ขา ส่วนโลกก็ได้ลดขยะลงไป อย่างน้อยๆ ก็สองชิ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการออกไปซื้อ ทำง่ายไม่ยาก แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1
กล่องกระดาษ 2 กล่อง ไม้บรรทัด ดินสอ คัตเตอร์หรือกรรไกร เทปกาวหรือกาว และมาร์กเกอร์สีต่างๆ
home
ขั้นตอนที่ 2
ทำกล่องกระดาษให้แบนเป็นระนาบเดียวกัน วาดรูปประตูลงบนด้านกว้างด้านหนึ่งของกล่องกระดาษกล่องแรก อย่าลืมว่าประตูต้องกว้างพอที่สัตว์เลี้ยงจะผ่านเข้าออกได้ด้วย แล้ววาดรูปสามเหลี่ยมบนปากกล่องด้านที่เล็กกว่าเพื่อทำเป็นจั่วบ้าน เมื่อนำกล่องกระดาษอีกกล่องหนึ่งมาวางด้านบน ก็จะได้เป็นหลังคาที่มีหน้าจั่วรองรับอยู่ กล่องที่เลือกมาทำเป็นหลังคา ควรมีความยาวด้านมากกว่าปากกล่องที่เป็นหน้าจั่วทุกด้าน เวลาวางครอบลงไปบนหน้าจั่วจะได้มีชายหลังคายื่นออกมาพอประมาณ
บ้าน
ขั้นตอนที่ 3
พอตัดกล่องตามที่เส้นที่ร่างไว้แล้ว ทากาวติดปากกล่องทั้งสีด้านให้เป็นจั่วบ้าน จากนั้นนำกล่องที่จะทำเป็นหลังคามาทากาว แล้วติดลงกับจั่วบ้าน
home
ขั้นตอนที่ 4ลงสีตกแต่งบ้านหลังน้อยให้สวยน่ารักสมกับเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงแสนรัก
home