บ้าน 3 ห้องนอน

แบบแปลนห้องนอน
การที่เราจะสร้างบ้านทั้งที ต้องมีแบบแปลนที่ดี สำหรับบ้านที่จะจัดห้องนอน ขนาด 3 ห้องนอนมาฝากกัน ซึ่งดีไซน์ในแต่ละแบบจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป  อาจจะมีแบบที่ถูกใจอยู่ในนี้ก็ได้นะคะ

แบบแปลนตกแต่งภายใน แปลนบ้าน 3 ห้องนอน

แบบที่ 1                                                          แบบที่ 2

แบบที่ 3                                                           แบบที่ 4

แบบที่ 5                                                                แบบที่ 6

แบบที่ 7                                                                 แบบที่ 8

แบบแปลนบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน
 บ้านชั้นเดียวขนาด 3 ห้องนอน เป็นบ้านของครอบครัวขนาดเล็กซึ่งวันนี้เรามีแบบแปลนบ้านชั้นเดียวสำหรับจำนวนห้องนอน 3 ห้องนอน มาฝากค่ะ  แปลนบ้านชั้นเดียวนั้นเหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ 4 คน ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูกอีก 2 คน แต่สำหรับบางคนที่มีลูก 3 คน อาจจะให้ลูกชาย หรือ ลูกสาว ที่เป็นเพศเดียวกันนอนด้วยกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน เมื่อลูกโตขึ้นก็ค่อยขยับขยายต่อห้องเพิ่มเติม