แบบบ้านชั้นเดียว

             

            จุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียว
1. เพื่อความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีหลายวัยโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
2. สะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าบ้านสองชั้น
3. ง่ายต่อการดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาด
4. แบบบ้านชั้นเดียว ห้องทุกห้องถูกนำมาจัดเรียงในระนาบเดียวกันทั้งหมด ทำให้เกิดพื้นที่กล่างระหว่างห้องรับแขกและห้องนอน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมในครอบครัว เกิดความใกล้ชิดผูกพันธ์ในครอบครัว
5. แบบบ้านชั้นเดียวสามารถลดความดังของเสียงได้ดีกว่าบ้านสองชั้น

  จุดด้อยของแบบบ้านชั้นเดียว
1. แบบบ้านชั้นเดียวต้องใช้พื้นที่ดินมากกว่าแบบบ้านสองชั้นในจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน
2. แบบบ้านชั้นเดียวอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณก่อสร้างมากกว่าแบบบ้านสองชั้น
3. แบบบ้านชั้นเดียวเกิดปัญหาความร้อนภายในห้องได้มากกว่าแบบบ้านอื่นๆ
4. แบบบ้านชั้นเดียวเสียงกับภัยน้ำท่วมและความชื้น

      แบบบ้านชั้นเดียว