แบบบ้านสองชั้น

            แบบบ้านสองชั้น
ส่วนใหญ่ผู้อาศัยในปัจจุบันต้องการบ้านที่มีขนาดใหญ่ เหมาะกับครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก บ้านขนาดบ้านสองชั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

 

แบบบ้านสองชั้นบ้านปูน
    

  

แบบบ้านสองชั้นบ้านไม้

    

     

             จุดเด่นของบ้านสองชั้น
1. ขนาดของบ้านเหมาะกับคนจำนวนมาก
2. การแบ่งสัดส่วนห้องได้สะดวกและมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับบ้านชั้นเดียวในขนาดพื้นที่เดียวกัน
3. ป้องกันภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน แมลง โจรผู้ร้ายได้
4. ปลอดภัยจากน้ำท่วม

              จุดด้อยของบ้านสองชั้น
1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง
2. พื้นที่แบบบ้านต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร หากใช้พื้นที่น้อยหรือขนาดเล็กจะทำให้ดูอึดอัด
3. ลำบากสำหรับผู้สูงอายุ ไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุ
4. ยากต่อการดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาด