แบบห้องนอนเด็ก

การตกแต่งห้องนอนให้ลูกรัก
ห้องนอนเด็กที่น่ารัก มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กจริง ๆ ห้องนอนเป็นห้องที่มีความสำคัญมาก ได้พักในห้องนอนที่ดี อารมย์เด็กก็จะดี จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นได้ไม่น้อย เพราะฉะนั้นเรามาตกแต่งห้องนอนให้ลูกรักของเราดีกว่าค่ะ

      

                                            แบบที่ 1                                                          แบบที่ 2

     

แบบที่ 3                                                       แบบที่ 4

        

แบบที่ 5                                                        แบบที่ 6

จัดห้องนอนเด็กเพื่อเสริมสุภาพ
1. เลือกเตียงนอนให้ถูกหลัก  การตกแต่งบ้านนอกจากจะเน้นในเรื่องของความสวยงามแล้ว ความปลอดภัยก็มีความสำคัญ
2. มีแสงส่องเข้าห้องอย่างเพียงพอ  แสงแดดอ่อนๆ จะช่วยกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ
3. ห้องจะต้องระบายอากาศได้ดี   ควรมีความโล่งโปร่งและสามารถระบายอากาศได้ดี
4. พื้นที่ห้องต้องปลอดภัย เพราะเด็กซนมาก อาจทำให้อันตราย