การออกแบบห้องครัว

       5 แบบห้องครัวยอดนิยม


                     ห้องครัวมักจะอยู่ส่วนหลังสุดของบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นจากการปรุงอาหารรบกวนห้องอื่น ๆ และควรอยู่ติดกับห้องเตรียมอาหารด้วย ห้องครัวจะอยู่ชั้นล่างของบ้านและควรตั้งอยู่ในซึ่งจะมีการระบายอากาศอย่างดี  ห้องครัวต้องมีแสงสว่างส่องทั่วถึงทุกมุมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน  ในห้องครัวบริเวณชำระล้างควรได้รับแสงแดด เพื่อจะได้ไม่เปียกชื้น อยู่ตลอดเวลา ความสะดวกและความประหยัด ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขณะประกอบอาหารได้มาก
                         

การจัดครัวแบบสองแถว
           สำหรับแปลนห้องครัวแบบ 2 แถวตรง  เป็นแปลนที่มีทางเดินคั่นกลางระหว่างผนังทั้ง 2 ข้างของห้องครัว ในขณะที่ด้านหน้ากับด้านหลังของห้องครัว จะเป็นผนังหรือเป็นทางออกทั้ง 2 ด้านก็ได้ไม่จำกัด เหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่มีตัวบ้านยาว หรือห้องครัวแยกออกไปจากตัวบ้าน


จัดครัวรูปแบบตัวแอล (L)
การจัดห้องครัวอีกหนึ่งรูปแบบที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็กด้วยเช่นเดียวกัน โดยการจัดครัวรูปตัวแอลก็คือ การวางแปลนพื้นที่ทำครัวชิดผนังที่มีด้านติดกัน เมื่อมองในภาพรวมแล้วจะเห็นเป็นรูปตัวแอล (L) ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือ มีความสะดวกในการเดินและทำอาหาร พร้อมทั้งมีพื้นที่เหลือสำหรับวางโต๊ะกับเก้าอี้รับประทานอาหารด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

จัดครัวรูปแบบตัวยู  (U)
ห้องครัวที่วางแปลนไว้บนผนัง 3 ด้านแบบรูปตัวยู (U) หรือเกือกม้า เป็นแปลนห้องครัวที่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ และเจ้าของบ้านที่ต้องการปรุงอาหารหลาย ๆ เมนูในเวลาเดียวกัน อีกทั้งควรจะมีระยะห่างระหว่างผนัง อย่างน้อย 3 เมตรขึ้นไป เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเตรียม ทำความสะอาด และการใช้ฟังก์ชั่นเสริมต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากพื้นที่ตรงกลางแคบเกินไป ก็อาจทำให้บานประตูของเก็บของ หรือลิ้นชักชนกันได้ ในกรณีที่มีการเปิดใช้พร้อมกัน

จัดครัวแบบมีเคาน์เตอร์กลาง
ห้องครัวครัวแบบมีเคาน์เตอร์กลางหรือไอส์แลนด์ เริ่มเป็นที่นิยมของคนในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นแปลนห้องครัวที่มีเคาน์เตอร์ครัวที่แยกออกมาต่างหาก ก็เลยทำให้มีพื้นที่ในการปรุงอาหาร ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม และสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายนั่นเอง