แบบบ้านชั้นเดียว

                          จุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียว 1. เพื่อความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีหลายวัยโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 2. สะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าบ้านสองชั้น 3. ง่ายต่อการดูแลและบำรุงรัก อ่านเพิ่มเติม >>